Utbildning

  Information om våra kurser

  Är du intresserad av tvåspråkighet (i vid mening) och svenska som andraspråk? Centrum för tvåspråkighetsforskning har kurser i andraspråksinlärning, tvåspråkig utveckling, språklig socialisation, tvåspråkighet i samhället, den tvåspråkiga individen, mm. På den här sidan hittar du information om hela vårt kursutbud. Schema, kursplan och litteraturlista finns under respektive kurs.

  Lärarlyftet

  Sedan 2012 gör regeringen en satsning på lärarfortbildning, det s.k. Lärarlyftet II. Lärare kan vidareutbilda sig och välja antingen bland speciella högskolekurser som Skolverket köper upp inför varje ny termin eller ur högskolors reguljära fristående kursutbud. Centrum för tvåspråkighetsforskning erbjuder olika kurser inom ramen för Lärarlyftet.

  Undervisa nyanlända elever

  Hösten 2016 startade Stockholms universitet en kompetensutvecklingsinsats som riktar sig till modersmålslärare, studiehandledare och lärare i alla ämnen. För att lyckas i skolan måste nyanlända elever få möjlighet att utveckla det svenska språket och ämneskunskaper samtidigt.

  Studenter som går under skylt med text Välkommen på Öppet hus i Södra huset

  Öppet hus för dig som vill börja studera vid Stockholms universitet, 14/3

  Kom och träffa våra studievägledare vid Institutionen för svenska och flerspråkighet och se vilken av våra utbildningar som passar dig bäst.

  Feskur Fiskur (färöiska)

  Plugga språk och litteratur på våra sommarkurser i Norden (Nordkurs) 2018. Sök senast 1/3

  Åk till Danmark, Finland, Färöarna, Grönland, Island eller Norge i sommar och studera nordiska språk och nordisk litteratur, få nya vänner, åk på utflykter i storslagen natur och lär dig mer om våra grannländer.

  Sök utbildning hos Svefler

  Till utbildningskatalogen
  Schema
  Fusk: plagiat och ottillåten kopiering
  Puff Fråga våra studenter
  Aktivera puff

  Studentinflytande

  Kontaktperson: Judith Chrystal
  Institutionen för svenska och flerspråkighet
  Rum: D 679
  Tfn: 08-16 38 95
  E-post: judith.chrystal@su.se