Centrum för tvåspråkighetsforskning

 1. Du är här:
 2. Start
 3. Centrum för tvåspråkighetsforskning
  Mobiltelefon förbudsskylt. Illustration: Yann Song Tang, MostPhotos

  Inställda telefon- och besökstider studievägledare och studentexpeditioner torsdag 18/10

  Sveflers studievägledares och studentexpeditioners telefon- och besökstider är inställda torsdag 18 oktober (v. 42) p.g.a. administratörskonferens torsdag– fredag. Institutionen för svenska och flerspråkighet.

  Carla Jonsson. Foto: Eva Dalin.

  Carla Jonsson docent i tvåspråkighet

  Carla Jonsson har antagits som docent i tvåspråkighet. Hon är verksam vid Centrum för tvåspråkighetsforskning, Institutionen för svenska och flerspråkighet.

  Guillermo Montero-Melis. Photo: Arantxa Hurtado Angé

  Beror koncept i vår hjärna på det språk vi talar? Projekt får 3,1 milj. kr av Vetenskapsrådet

  En central fråga för kognitionsvetenskapen är om och i vilken utsträckning människans förståelse av världen beror på språket, i synnerhet om våra koncept formas av det språk vi talar. Guillermo Montero Melis har blivit beviljad en internationell postdok av Vetenskapsrådet, och kommer att forska vid Max Planck Institute for Psycholinguistics in Nijmegen, Nederländerna under tre år.

  Flicka håller i små flaggor. Foto: serrnovic/MostPhotos

  Unga bättre på att lära sig språk än man trott

  Först vid 17–18 års ålder försämras inlärningsförmågan när det gäller nya språk, skriver amerikanska forskare i en ny studie.

  Mellanstadieelever sitter på golvet i ett bibliotek och läser

  Satsa på flerspråkighet och undervisning i modersmålet

  I tider av nationalistisk populism och hot om att resa murar är det viktigt att värna flerspråkigheten – och att fira den internationella modersmålsdagen, skriver sex forskare vid universiteten i Karlstad och Stockholm. Artikel i Lärartidningen.

  Ledande forskningsområde
  Flerspråkighetslaboratoriet
  Texten Mitt universitet på blå botten
  Texten biblioteket på blå bakgrund

  Forskningsreportage om polyglotter

  Polyglotter

  Kenneth Hyltenstam, professor i tvåspråkighet vid Stockholms universitet, forskar om polyglotter. Se filmen!