Centrum för tvåspråkighetsforskning

 1. Du är här:
 2. Start
 3. Centrum för tvåspråkighetsforskning
  Påskliljor. Foto alltinggratis.se

  Påsktider

  Institutionen, inklusive TÖI och Centrum för tvåspråkighetsforskning, är stängd och låst fr.o.m. Långfredagen (19 april) t.o.m. Annandag påsk (22 april). Administrationen, studievägledarna och studentexpeditionerna har stängt fr.o.m. Skärtorsdagen (18 april) – ordinarie tider från tisdag 23 april. En GLAD PÅSK önskar vi från institutionen.

  Lediga jobb: Univ.lektor/adjunkt i tvåspråkighet/svenska som andraspråk (2–3 tidsbegr. anst.). 18/4

  I visstidsanställningarna ingår undervisning på delkurser i svenska som andraspråk inom lärarutbildningen samt på fristående kurser i svenska som andraspråk inom grundutbildningen. Undervisning inom masterutbildningen i tvåspråkighet kan förekomma. Till undervisning räknas att hålla föreläsningar, leda seminarier, kursadministration, handledning och examination. Kursansvar och distansundervisning förekommer. I anställningarna ingår även forskning och administration.

  multitimglas Foto: Belish, MostPhotos

  Språket påverkar tidsuppfattningen

  Kan det språk vi talar påverka hur vi uppfattar världen? Frågan har länge varit död inom vetenskapen. Men nu har forskarna genom sinnrika experiment kunnat visa hur den här påverkan kan se ut. Frågan är vilken betydelse det har. Bland annat har Manne Bylund, professor i tvåspråkighetsforskning vid Stockholms universitet, tillsammans med en kollega* undersökt hur tidsuppfattningen påverkas av vilket språk man talar.

  Turkiets flagga och en massa pratbubblor bakom. Foto: Micha Klootwijk, MostPhotos

  Hur bra har den svenska integrationskontexten varit på att främja balanserad tvåspråkighet?

  Den här artikeln undersöker hur bra den svenska integrationskontexten har varit på att främja balanserad tvåspråkighet hos vuxna barn till turkiska invandrare. Balanserad tvåspråkighet har nämligen varit ett av målen i Sveriges mångkulturella språkpolitik. Även ingående jämförelser med motsvarande grupper i Rotterdam och Berlin presenteras. Memet Aktürk Drake är universitetslektor vid Centrum för tvåspråkighetsforskning, Institutionen för svenska och flerspråkighet.

  Ledande forskningsområde
  Flerspråkighetslaboratoriet
  Texten biblioteket på blå bakgrund

  Forskningsreportage om polyglotter

  Polyglotter

  Kenneth Hyltenstam, professor i tvåspråkighet vid Stockholms universitet, forskar om polyglotter. Se filmen!