Uppdragsutbildning

Uppdragsutbildning

Centret erbjuder poänggivande uppdragsutbildning med olika innehåll, omfattning och upplägg beroende på beställarens önskemål. Även utbildning som inte ger högskolepoäng, t.ex. kortare kurser, handledning, utbildningsdagar, m.m. kan erbjudas. Nya kurser kan tillkomma, t.ex. i samråd med en beställare.

Efter önskemål av beställare kan Centret även erbjuda ”skräddarsydda” kurser, utbildningsdagar, seminarier, workshops, handledning, m.m.

För närvarande finns följande poänggivande kurser i centrets externa utbud:

Britt Arvidsson. Foto: Pia Nordin

Britt Arvidsson

Studentexpedition & studievägledare tvåspråkighet

Dagens schema
Sök program & kurser
Sommarkurser i tvåspråkighet. Bild på glada hoppande studenter. Foto: Caroline Kerfoot
 Nordkurs sommarkurser. Foto från Grenen, Skagen av Pia Nordin
Mondo
Athena
Språkstudion
Studie- och språkverkstan
Texten biblioteket på blå bakgrund
SU Play
Aktivera puff
Fusk: plagiat och ottillåten kopiering