Kurser

  1. Du är här:
  2. Start
  3. Centrum för tvåspråkighetsforskning
  4. Utbildning
  5. Våra utbildningar
  6. Kurser
  7. Tvåspråkighet och tvåspråkig utveckling hos barn, 7,5 hp (st -19)

Tvåspråkighet och tvåspråkig utveckling hos barn, 7,5 hp (st -19)

Sommarkursen Tvåspråkighet och tvåspråkig utveckling hos barn ger en orientering om tvåspråkig utveckling hos barn. Under kursen diskuteras likheter och skillnader mellan enspråkig och tvåspråkig utveckling. Vidare berörs frågor rörande kopplingen mellan tvåspråkig utveckling och kognition, samt språkbyte, språkbevarande och språkförlust.

Dessa frågor diskuteras utifrån aktuella teorier och forskning om barns språkutveckling. Olika aspekter av barnets utveckling kommer att diskuteras i syfte att identifiera faktorer som påverkar språkutvecklingen. Fokus ligger huvudsakligen på psyko- och neurolingvistiska faktorer, men även språkstrukturella och sociala aspekter kommer att beröras.

 

Schema

Närvarokravet är att delta vid minst fyra av de sex seminarierna samt vid den muntliga examinationen den 20 juni.

St -19 Schema CT1005

 

Kursplan

Se utbildningskatalogen: Tvåspråkighet och tvåspråkig utveckling hos barn

 

Litteratur

Litteratur CT1005 (182 Kb)

 

Betygskriterier

Betygskriterier CT1005 (193 Kb)

Bokmärk och dela Tipsa
Britt Arvidsson. Foto: Pia Nordin

Studentexpedition & studievägledare tvåspråkighet

Britt Arvidsson

E-post: studexp.biling.svefler@su.se el.
studievagledare.biling.svefler@su.se

Telefonnummer och telefontider
Rum och besökstider
:
Studievägledare tvåspråkighet

Studierektor grundnivå och avancerad nivå: tvåspråkighet

Tatiana Antontchik

Helena Bani-Shoraka. Foto: Pia Nordin

Studentinflytande

Helena Bani-Shoraka

Dagens schema
Sök program & kurser
Sommarkurser i tvåspråkighet. Bild på glada hoppande studenter. Foto: Caroline Kerfoot
Mondo
Athena
Språkstudion
Studie- och språkverkstan
Texten biblioteket på blå bakgrund
SU Play
Aktivera puff
Fusk: plagiat och ottillåten kopiering