Förkunskapskrav

Antagen till masterprogrammet i språkvetenskap vid Stockholms universitet eller motsvarande. Minst 45 hp på avancerad nivå inom masterprogrammet i språkvetenskap varav minst 30 hp inom huvudområdet Tvåspråkighet. Kursen Vetenskaplighet och forskningsetik, 7,5 hp ska ingå.

Schema

Kommer i december 2019.

Kursplan

Se Planarkivet: Tvåspråkighet – masterkurs

Betygskriterier

Betygskriterier CT7260 (68 Kb)