Åke Viberg, Päivi Juvonen, Inger Lindberg

Finansiär: SÖ, Skolverket