Inger Lindberg, Katrin Ahlgren, Grazyna Bartholdson, Thomas Wrigstad

Finansiär: Skolverket
(Projektet har flyttats till USOS, numer ISD: www.isd.su.se)