Ämneslärarprogrammet SVA

Ämneslärarprogrammet med inriktning Svenska som andraspråk

Ämneslärarutbildningen med inriktning mot arbete i årskurs 7-9 och arbete i gymnasieskolan. Centrum för tvåspråkighetsforskning har i samarbete med Institutionen för språkdidaktik ansvar för kurserna i svenska som andraspråk.

Kurser

 

 

Studentexpedition Lärarutbildningen i svenska som andraspråk

Liselott Salomonsson

Liselott Salomonsson. Foto: Pia Nordin

E-post: studexp.sva.svefler@su.se

PÅSKTIDER >>

Tfn: 08-16 11 96
Telefontid:
Måndag 9–10
Torsdag 9–10

Rum: D 618
Besökstid:
Måndag 12.30–13.30
Torsdag 10–11

Adress

Studierektor lärarutbildningen i svenska som andraspråk

Susan Sayehli

Rum: D 347
Tfn: 08-16 29 17
E-post: susan.sayehli@biling.su.se

Sök utbildning hos Svefler

Till utbildningskatalogen
Aktivera puff

Studentinflytande

Kontaktperson: Judith Chrystal
Institutionen för svenska och flerspråkighet
Rum: D 679
Tfn: 08-16 38 95
E-post: judith.chrystal@su.se