Våra utbildningar

Vill du studera hos oss?

Vi har samlat information som är intressant för dig som vill studera på institutionen för svenska som flerspråkighet. Observera att du lämnar Centrum för tvåspråkighetsforsknings hemsida när du klickar på länken nedan.

Schema

Scheman ht -18

De flesta av höstterminens scheman är så gott som färdiga och länkade på respektive kurssida. Observera att de är preliminära ända fram till kursstart, så ändringar kan ske av dag, klockslag, lärare osv.

Svenska/nordiska språk

Se Sveflers webbplats: Utbildning

Tolkning/översättning

Se TÖI:s webbplats: Utbildning

Studentexpedition/studievägledare tvåspråkighet

Britt Arvidsson

Britt Arvidsson. Foto: Pia Nordin

E-post: studexp.biling.svefler@su.se ELLER
studievagledare.biling.svefler@su.se

Sommartider 4 juni–26 augusti

Sommartider Britt Arvidsson 2018 (43 Kb)

Ordinarie tider

Tfn: 08-16 35 28
Telefontid
Måndag 9–10, 16–17
Tisdag 10–11
Torsdag 9–10

Rum: D 621
Besökstid
Måndag 12.30–13.30, 17–18
Tisdag 12.30–13
Torsdag 10–11

Adress

Studentexp./studievägledare Lärarutbildningen i svenska som andraspråk

Studievägledare – vad kan vi hjälpa till med?

Studierektor grundnivå och avancerad nivå

Carla Jonsson

Rum: D 460
Tfn: 08-16 14 42
E-post: carla.jonsson@biling.su.se

Sök utbildning hos Svefler

Till utbildningskatalogen
Aktivera puff

Studentinflytande

Kontaktperson: Helena Bani-Shoraka
Rum: D 518
E-post: helena.bani-shoraka@su.se