Våra utbildningar

Studenter som håller varandra i handen och hoppar upp i luften

  Vill du studera hos oss?

  Vi har samlat information som är intressant för dig som vill studera på Institutionen för svenska och flerspråkighet.

  Svenska/nordiska språk

  Se Sveflers webbplats: Utbildning

  Tolkning/översättning

  Se TÖI:s webbplats: Utbildning

  Studentexpedition/studievägledare tvåspråkighet

  Britt Arvidsson

  Britt Arvidsson. Foto: Pia Nordin

  E-post: studexp.biling.svefler@su.se ELLER
  studievagledare.biling.svefler@su.se

  Tfn: 08-16 35 28
  Telefontid
  Måndag 9–10, 16–17
  Tisdag 10–11
  Torsdag 9–10

  Rum: D 621
  Besökstid
  Måndag 12.30–13.30, 17–18
  Tisdag 12.30–13
  Torsdag 10–11

  Adress

  Studentexp./studievägledare Lärarutbildningen i svenska som andraspråk

  Studievägledare – vad kan vi hjälpa till med?

  Studierektor grundnivå och avancerad nivå

  Tatiana Antontchik

  Rum: D 466
  Tfn: 08-16 14 42
  E-post: tatiana.antontchik@biling.su.se

  Sök utbildning hos Svefler

  Till utbildningskatalogen
  Aktivera puff

  Studentinflytande

  Kontaktperson: Helena Bani-Shoraka
  Rum: D 518
  E-post: helena.bani-shoraka@su.se