• Litteraturlistor finns på respektive kurssida under Våra utbildningar
  • Böcker finns hos t.ex. Akademibokhandeln eller hos nätbokhandlarna.
  • Begagnad litteratur kan köpas och säljas i Campusbutiken som drivs av studentkåren.
  • En del artiklar finns att låna på studentexpeditionen, det framgår av litteraturlistan. Det går bra att komma och låna dessa när studentexpeditionen är öppen.