Kursen ger en översiktlig introduktion till språkvetenskapliga perspektiv på rekrytering och det mångkulturella arbetslivet.

Ur innehållet:

  • Vad är språk? Vad kan man när man kan ett språk? Kommunikativ kompetens, språkets funktioner, språklig variation och mångfald, språk och kultur
  • Språk och arbete: kommunikativ kompetens i arbetsrelaterade funktioner, språkliga kravprofiler, språkets roll i rekryteringsprocessen
  • Språkattityder, fördomar
  • Språk och diskriminering: existerar diskriminering på språkliga grunder?
  • Språktestning: kan vi mäta en persons språkligt-kommunikativa kompetens på ett rättvisande sätt?


Målgrupp

Utbildningen riktar sig till HR-personal, personalvetare och personer i arbetsledande befattning.

 

Upplysningar ges av kurslärare Maria Wingstedt, tfn. 08-163206, maria.wingstedt@biling.su.se eller studierektor Anne-Charlotte Rendahl, tfn. 08-161320, anne-charlotte.rendahl@biling.su.se.