Beställa publikation

Se ansvarig för referensbiblioteket, i blå kontaktrutan (till höger via dator, längst ned via surfplatta/smarttelefon).

ROT-serien

Nr. 15 (2001)

Abrahamsson, Niclas
Development and Recoverability of L2 codas: A longitudinal Study of Chinese/Swedish Interphonology.
Pris: SEK 50:- (48:- exkl. moms)

 

Nr. 14 (1997)

Kampe, K.
Konkurrens om sfi. En studie av Malmömodellen för upphandling av utbildning för invandrare.
Pris: SEK 50:- (48:- exkl. moms)

 

Nr. 13 (1997)

Yukawa, Emiko
Language Attrition from the Psycholinguistic Perspective: A Literature Review.
Pris: SEK 50:- (48:- exkl. moms)

 

Nr. 12 (1997)

Williams, Sarah and Hammarberg, Björn
L1 and L2 Influence in L3 Production: Evidence from Language Switches.
Pris: SEK 50:- (48:- exkl. moms)

 

Nr. 11 (1996)

Wingstedt, Maria
Language Ideology and Minority Language Policies: a History of Sweden’s Educational Policies towards the Saami, including a Comparison to the Tornedalians.
Pris: SEK 50:- (48:- exkl. moms)

 

Nr. 10 (1995)

Kuyumcu, Eija
Turkiska elever på högstadiet. (Språk och miljö i Botkyrka. Rapport från den språkvetenskapliga pilotundersökningen. Del 2.)
Pris: SEK 50:- (48:- exkl. moms)

 

Nr. 9 (1993)

Viberg, Åke, Tuomela, Veli och Bergman, Pirkko
Tvåspråkighet i skolan/Bilingual at School. BAS-rapport 1.
Pris: SEK 50:- (48:- exkl. moms)

 

Nr. 8 (1993)

Viberg, Åke, Tuomela, Veli och Namei, Sidhrokh
Språk och miljö i Botkyrka. Rapport från den språkvetenskapliga pilotundersökningen.
(slutsåld)

 

Nr. 7 (1991)

Englund Dimitrova, Birgitta
När två samtalar genom en tredje – interaktion och icke-verbal kommunikation i medicinska möten med tolk.
(slutsåld)

 

Nr. 6 (1990)

Hyltenstam, Kenneth och Svonni, Mikael
Forskning om förstaspråksbehärskning hos samiska barn. Språksociologisk situation, teoretiska ramar och en preliminär bedömning. Rapport nr 1 från projektet Förstaspråket hos samiska skolbarn (FSS).
Pris: SEK 50:- (48:- exkl. moms)

 

Nr. 5 (1987)

Bolander, Maria
"Man kan studera inte så mycke". Om placering av negation och adverb i vuxna invandrares svenska. Rapport nr 5 från SUM-projektet.
(slutsåld)

 

Nr. 4 (1988)

Lindberg, Inger
Om kommunikation i andraspråksundervisningen – en analys av olika klassrumsaktiviteter med utgångspunkt från den kommunikation den ger upphov till. Rapport nr 4 från SUM-projektet.
(slutsåld)

 

Nr. 3 (1987)

Viberg, Åke
Andraspråksinlärning. En forskningsöversikt. Rapport nr 3 från SUM-projektet. (Tillhandahålles ej längre.
(Rapporten finns i utvidgad och omarbetad form utgiven som: Vägen till ett nytt språk. Del 1. Natur och Kultur, Stockholm 1987.)
(slutsåld)

 

Nr. 2 (1985)

Axelsson, Monica och Viberg, Åke
Inlärning av species och lexikal struktur. En undersökning med instruktionstest. Rapport nr 2 från SUM-projektet.
Pris: SEK 50:- (48:- exkl. moms)

 

Nr. 1 (1985)

Axelsson, Monica, Bolander, Maria, Lindberg, Inger och Viberg, Åke
Språkutveckling och undervisningsmodeller. En presentation av undersökningsområden. Rapport nr 1 från projektet Språkutveckling och undervisningsmodeller (SUM).
Pris: SEK 50:- (48:- exkl. moms)