Böcker

Böcker o.d.

Här hittar du böcker med mera av forskare från Centrum för tvåspråkighetsforskning, Institutionen för svenska och flerspråkighet vid Stockholms universitet.

I publikationsdatabasen DiVa kan du själv leta efter enskilda böcker eller publikationer av en specifik forskare.

Böcker

Här står böcker listade, oavsett om de är refereegranskade, övrigt vetenskapliga eller populärvetenskapliga. (Om det är tomt, beror det på att inga böcker är registrerade.)

 

Kapitel i böcker, del av antologi

Här står kapitel i böcker listade, oavsett om de är refereegranskade, övrigt vetenskapliga eller populärvetenskapliga.

Konferensbidrag

Här står konferensbidrag listade, oavsett om de är refereegranskade, övrigt vetenskapliga eller populärvetenskapliga.

Rapporter

Här står böcker listade, oavsett om de är refereegranskade, övrigt vetenskapliga eller populärvetenskapliga.

Redaktörsskap (proceedings)

Vi har inga proceedings (refereegranskade, övrigt vetenskapliga eller populärvetenskapliga) publicerade. (Om det är tomt beror det på att inget är registerat.)

 

Redaktörsskap (samlingsverk)

Här står redaktörsskap för samlingsverk listat, oavsett om de är refereegranskade, övrigt vetenskapliga eller populärvetenskapliga.

Övrigt

Vi har inga övriga publikationer (refereegranskade, övrigt vetenskapliga eller populärvetenskapliga) publicerade. (Om det är tomt beror det på att inget är registrerat.)

 

Registrera i DiVA

Registrera i DiVA
Inloggning krävs.

Anvisningar (SUB)

Institutionens DiVA-administratörer:
Forskning

Studentuppsatser: se Uppsatsarkiv.