Andelen svenskar som uppgav att de kunde engelska tillräckligt bra för att föra en konversation låg nämligen med 89 procent högst i Sverige tätt följt av Malta (88 procent), Nederländerna (87 procent) och Danmark (86 procent). Sverige låg även bra till vad gäller behärskningsnivån i engelska: 35 procent av svenskarna tyckte att de hade mycket goda kunskaper, 42 procent angav goda kunskaper medan 23 procent ansåg sig ha grundläggande kunskaper i engelska. Andelen talare av engelska med mycket goda kunskaper var dock högre bland danskar (46 procent), malteser (41 procent), cyprioter (40 procent) och greker (36 procent) än bland svenskar. Eftersom dessa enkätresultat bygger på deltagarnas egen bedömning av sina språkkunskaper borde de inte betraktas som den absoluta sanningen. Olika deltagare inom de undersökta länderna kan ha över- eller underskattat sina kunskaper och vad som anses vara mycket goda kunskaper kan variera från land till land.

 

Den slutsats vi kan dra med viss säkerhet är att Sverige befinner sig bland toppländerna i Europa vad gäller kunskaper i engelska men det är svårare att säga om svenskar faktiskt är bättre på engelska än andra européer. Eurobarometern visar även att svenskar fäster relativt sett mer vikt vid engelska jämfört med andra främmande språk som tyska, franska och spanska. Andra europeiska nationer som är duktiga på engelska tycks nämligen vara mer måna om att inte nöja sig med engelska utan även lära sig ytterligare några främmande språk. Vissa svenska språkpolitiska debattörer och forskare anser till och med att engelskan sprider sig i Sverige på bekostnad av svenskan idag.

 

Vi tar upp denna fråga och liknande frågor i samband med språklig mångfald och språkpolitik i Sverige och i Europa i följande kurser:

Tvåspråkighet – en introduktion
Tvåspråkighet i samhället

 

Följande publikationer kan vi rekommendera om du vill läsa mer om denna fråga:

 

På engelska

Special Eurobarometer 243, 2006, Europeans and their Languages

 

På svenska

Dahl, Ö. & Edlund, L.-E. (red.) (2010), Språken i Sverige. Sveriges National Atlas. Stockholm: Norstedts.

Hyltenstam K. (2004), Engelskan, skolans språkundervisning och svensk språkpolitik. I: O. Josephson & B. Lindgren (red.) Engelskan i Sverige: språkval i utbildning, arbete och kulturliv. Skrifter utgivna av svenska språknämnden 89. Stockholm: Norstedts.

Salö, L. (2010), Engelska eller svenska? En kartläggning av språksituationen inom högre utbildning och forskning. Rapporter från Språkrådet 1.