En leende Lena Ekberg med en bukett blommor i famnen. Foto: Pia Nordin
Lena Ekberg. Foto: Pia Nordin

Erik Wellanders språkvårdspris delas ut av Stiftelsen Erik Wellanders fond, som har till uppgift att främja svensk språkvetenskaplig forskning på språkvårdens område.

Om Erik Wellanders pris (Institutet för språk och folkminnen)

Lena Ekberg var tidigare föreståndare för Centrum för tvåspråkighetsforskning vid Institutionen för svenska och flerspråkighet.

(Fler) språkinsatser som prisades på Språkrådsdagen 2018