Carla Jonsson. Foto: Eva Dalin.
Carla Jonsson. Foto: Eva Dalin

Carla Jonssons forskningsområden är tvåspråkighet, flerspråkighet, lingvistisk etnografi, tvåspråkig undervisning, språkundervisning, undervisning av minoritetsspråkselever, språkideologier, språk & makt, litteracitet, flerspråkiga litteraciteter, identitet, interkulturell kommunikation, sociolingvistik, kritisk diskursanalys, translanguaging, kodväxling.