Tatiana Antontchik. Foto: Pia Nordin
Tatiana Antontchik. Foto: Pia Nordin

Tatiana Antontchik

E-post: studexp.biling.svefler@su.se
Telefon: 08-16 19 80
Rum: D 466

Telefon- och besökstider, besöks- och postadresser, se nedan.

Studentexpedition för Lärarutbildningen i svenska som andraspråk

Inställda besökstider

Besökstiderna är tills vidare inställda på grund av den rådande situationen med coronapandemin.

Sommartider

Jag nås via e-post under sommaren. Jag har inga telefon- och besöktider under juni, juli och första halvan av augusti. Det är fortsatt inga besökstider, på grund. av situationen med coronapandemin.

Ordinarie tider

Nya ordinarie telefon- och besökstider kommer i augusti.

Studieinformation

Under Studieinformation finns relevant information både dig som är ny student och för dig som studerat hos oss ett tag.

Besöksadress Postadress

Universitetsvägen 10D
hus D, plan 6
Södra huset
Frescati

Tillgänglighet

Institutionen för svenska och flerspråkighet
Studexp. Centret/Tatiana Antontchik
Stockholms universitet
106 91 STOCKHOLM
Sommarblomster. Foto: Frugan, MostPhotos
Foto: Frugan, MostPhotos