Tatiana Antontchik. Foto: Pia Nordin
Tatiana Antontchik. Foto: Pia Nordin

Tatiana Antontchik

E-post: studexp.biling.svefler@su.se

Telefon: 08-16 19 80

Rum: D 466
Besökstid: Besökstiderna är tills vidare inställda på grund av den rådande situationen med coronapandemin.

Studentexpedition för Lärarutbildningen i svenska som andraspråk

Studieinformation

Under Studieinformation finns relevant information både dig som är ny student och för dig som studerat hos oss ett tag.

Besöksadress Postadress

Universitetsvägen 10D
hus D, plan 4
Södra huset
Frescati

Tillgänglighet

Institutionen för svenska och flerspråkighet
Studexp. Centret/Tatiana Antontchik
Stockholms universitet
106 91 STOCKHOLM