Foto: Eva Dalin
Foto: Eva Dalin

Läs mer på SU-sajten: Öppet hus

Från vår institution kommer studievägledare att vara tillgängliga via mejl och telefon kl. 14–18 (uppdateringar kommer):