Utbildningen följer 2015 Allmän studieplan för utbildning på forskarnivå i tvåspråkighet (173 Kb) . I den framgår att utbildningen består av en kursdel och en avhandlingsdel.

  • Kursdelen omfattar 90 hp, varav 52,5 hp är obligatoriska kurser och den återstående delen valfria (sammanlagt tre terminers heltidsstudier).
  • Avhandlingen omfattar 150 hp (sammanlagt fem terminers heltidsstudier). Normalstudietiden är således 4 år, om studierna bedrivs på heltid.

 

Högre seminarier

Under utbildningen ska den studerande även aktivt följa obligatoriska högre seminarier
Högre seminarier

 

Kontakt

För mer information, kontakta studierektor för forskarutbildningen.