HumFak:s forskarskola

HumFak:s forskarskola

Under läsåret 2018/2019 erbjuder Humanistiska fakultetens (HumFak) forskarskola två nya teman och fem fristående kurser. Totalt erbjuds tretton olika kurstillfällen under läsåret. Som vanligt är teman och kurser öppna för alla som är antagna till forskarutbildning, oavsett fakultet eller lärosäte.

Eva Engfeldt. Foto: Pia Nordin

Administrativ chef, administration utbildning på forskarnivå för antagna doktorander

Eva Engfeldt


E-post: eva.engfeldt@su.se
Rum: D 662 | Tfn: 08-16 35 30

Niclas Abrahamsson. Foto: Privat

Studierektor utbildning på forskarnivå i tvåspråkighet

Niclas Abrahamsson

E-post: niclas.abrahamsson@biling.su.se
Rum: D 445 | Tfn: 08-16 39 19

Ledande forskningsområde
Flerspråkighetslaboratoriet
En bokhög med doktorsavhandlingar Foto: Pia Nordin

Universitetsbiblioteket

Avhandling: Wordmall och att publicera

Riktlinjer för utbildning på forskarnivå, HumFak
Puff doktorandhandboken - Kolla dina rättigheter
Puff Stockholms universitetsbibliotek
Länk till Stockholms universitetets forskningsdatabas
Uppklädda studenter håller i fanor i Blå hallen Stadshuset Foto: Clément Morin

Installations- och promotionshögtid för nyblivna doktorer

Efter disputation är det dags för promotion; en offentlig och högtidlig ceremoni då bevis på doktorsvärdighet delas ut. Promotion hålls en gång om året i Stockholms stadshus, och alla som har tagit ut sin doktorsexamina bjuds in. Promotionen brukar vara i slutet på september.