Studiefinansieringen för doktorander i tvåspråkighet sker i allmänhet genom anställning som doktorand. En doktorandanställning kan innehas högst motsvarande 48 månaders heltidsanställning.

Den första anställningen får gälla högst ett år. Därefter förnyas anställningen med högst två år i taget. Anställningen kan kombineras med viss institutionstjänstgöring t.ex. i form av undervisning vid Centret. Andelen institutionstjänstgöring kan variera över tid men får motsvara högst 20 % av heltid och den sammanlagda tiden under vilken forskarutbildningen pågår förlängs då med motsvarande tid.