Utbildning på forskarnivå

  1. Du är här:
  2. Start
  3. Centrum för tvåspråkighetsforskning
  4. Forskning
  5. Utbildning på forskarnivå
Lagerkransar

Utbildning på forskarnivå i tvåspråkighet

Centret erbjuder en komplett utbildning på forskarnivå baserad på teoretiska och metodologiska aspekter av tvåspråkighetsforskningen. Läs mer här.

Våra doktorander

Doktorandkurser

Forskarskolan

Inom Humanistiska fakultetens forskarskola är Centrum för tvåspråkighetsforskning medansvarig för ett av Forskarskolans teman.

Administration utbildning på forskarnivå

Eva Engfeldt

Eva Engfeldt Foto: Pia Nordin

Administration för antagna doktorander. För frågor om studier och kurser, kontakta studierektorerna (se blå rutor).

Rum: D 662
Telefon: 08-16 35 30
E-post: eva.engfeldt@su.se

Studierektor utbildning på forskarnivå i tvåspråkighet

José Alemán Bañón

Rum: D 355
Tfn: 08-16 34 73
E-post: jose.aleman.banon@biling.su.se

Ledande forskningsområde
Flerspråkighetslaboratoriet
En bokhög med doktorsavhandlingar Foto: Pia Nordin

Avhandling: Wordmall och att publicera

Puff doktorandhandboken - Kolla dina rättigheter
Puff Stockholms universitetsbibliotek
Länk till Stockholms universitetets forskningsdatabas
Uppklädda studenter håller i fanor i Blå hallen Stadshuset Foto: Clément Morin

Installations- och promotionshögtid för nyblivna doktorer

Efter disputation är det dags för promotion; en offentlig och högtidlig ceremoni då bevis på doktorsvärdighet delas ut. Promotion hålls en gång om året i Stockholms stadshus, och alla som har tagit ut sin doktorsexamina bjuds in. Promotionen brukar vara i slutet på september.