Centrum för tvåspråkighetsforskning

 1. Du är här:
 2. Start
 3. Centrum för tvåspråkighetsforskning
Håll avstånd 2 meter. Keep ypur distance 6 feet.

  Om oss – vår forsknings- och utbildningsprofil

  Centrum för tvåspråkighetsforsknings forskningsområden inkluderar tvåspråkighet i familjen, tvåspråkig utbildning, svenska som andraspråk för barn och vuxna, ungas språk och språkbruk i flerspråkig kontext, andra- och främmandespråksundervisning, språkförlust (attrition) hos tvåspråkiga, språkbevarande och språkbyte, språkideologi, minoritetsspråkspolitik, och flerspråkighet och utbildning i utvecklingsländer. Med andra ord täcker Centrets forskning psykolingvistiska, kognitiva och neurolingvistiska, sociolingvistiska och utbildnings- och undervisningsrelaterade  aspekter av flerspråkighet.

  Juristernas hus (The Lawyers' House). Photo: Agneta Hollström

  Nya framsteg inom två- och flerspråkighetsforskningen. Symposium 17/6

  Symposiet ges på engelska: Recent Developments in Bilingualism and Multilingualism Research. A one-day symposium. On the Occasion of 40 Years of Organized Bilingualism Research at Stockholm University (1981–2021). Symposiet har blivit uppskjutet till den 17 juni 2022 (från 17 december, 2021).

  Förskolebarn sitter på golvet med pedagog och leker. Foto: Arne Trautmann, Mostphotos.

  Vikten av språkutveckling i förskolan

  Tidig exponering för svenska är avgörande för barns språkutveckling. I takt med att fler barn i förskolan har annat modersmål ökar behovet av att utbildningen stärker språkstödjande arbetssätt.

  Asiatiskt barn som ler lite spjuveraktigt. Foto: khunaspix, MostPhotos

  Små spår av språk

  Det går fort när adopterade barn tappar sitt första språk. Men små rester finns kvar i hjärnan. Intervju i Språktidningen med forskarna Niclas Abrahamsson och Gunnar Norrman vid Centrum för tvåspråkighetsforskning.

  HT21 hösttermin 2021 /autumn semester 2021

  Välkommen till höstterminen 2021 (HT21)

  Du hittar viktig och användbar information inför terminsstarten på institutionens gemensamma sida Utbildning > Ny student och Under utbildningen, med flera.

  HT21 hösttermin 2021 /autumn semester 2021

  Både distans- och campusundervisning vid institutionen hösten 2021. FAQ

  Undervisning vid Centrum för tvåspråkighetsforskning vid Institutionen för svenska och flerspråkighet (Svefler) kommer fortsätta att ges mestadels online under höstterminen 2021. Det kommer enbart vara ett fåtal tillfällen med undervisning och examination på campus. Läs också vår FAQ: Frågor och svar.

  Flaggor Norden

  NOS-HS medel till två projekt om språk och globalisering samt flerspråkighet och skrivande (2021–22)

  Nordisk samarbetsnämnd för humanistisk och samhällsvetenskaplig forskning (NOS-HS) har inom sina Explorative Workshops beviljat medel till två projekt där språkforskare från Institutionen för svenska och flerspråkighet ingår.

  NCB12

  Konferens "The 12th Nordic Conference on Bilingualism (NCB12)" är inställd tills vidare

  The 12th Nordic Conference on Bilingualism ställs in på obestämd framtid på grund av COVID-19-pandemin.