Centrum för tvåspråkighetsforskning

  1. Du är här:
  2. Start
  3. Centrum för tvåspråkighetsforskning
Stockholms universitets logotyp

Ledigt jobb: Doktorand i tvåspråkighet. Sök senast 15/10

Centrum för tvåspråkighetsforskning utlyser en doktorandanställning i tvåspråkighet med inriktning mot psykolingvistiska/språkstrukturella/neurokognitiva aspekter. Den idealiska kandidaten har forskningsintressen som går i linje med de forskningsområden och metoder som representerar Centrets expertis (inom psyko-/neurolingvistiska perspektiv på andraspråksinlärning och två-/flerspråkighet).

NCB12

Konferens 2020: The 12th Nordic Conference on Bilingualism (NCB12)

Välkommen till konferensen The 12th Nordic Conference on Bilingualism (NCB12) vid Stockholms universitet i Frescati, den 10–12 juni 2020. Konferenstema är X-Disciplinarity in Multilingualism Research.

Linnea Hanell. Foto: Staffan Larsson

Hur klarspråksidealet fick en egen lagparagraf. Stipendium ur Wellanders fond till Linnea Hanell

Linnea Hanell har beviljats stipendium ur Erik Wellanders fond för projektet ”Hur klarspråksidealet fick en egen lagparagraf”. Linnea är universitetslektor vid Centrum för tvåspråkighetsforskning vid Institutionen för svenska och flerspråkighet.

Christopher Stroud

Christopher Stroud har beviljats RJ-medel för projektet ”Språkligt medborgarskap" (2019–2020)

Språkligt medborgarskap: Dekoloniala dialoger. Syftet med projektet är att i monografiform behandla frågan om vilken teoretisk ram som bäst fångar en förståelse av fenomenet flerspråkighet som transformativt medel för samhällsutveckling. Christopher Stroud är professor vid Centrum för tvåspråkighetsforskning, Institutionen för svenska och flerspråkighet.

Carla Jonsson. Foto: Eva Dalin.

Modersmålsundervisning är länken till svenska språket

På Scheeleskolan i Köping hänger den arabiska modersmålsundervisningen ihop med resten av undervisningen. Länken heter Tiyodora Abdulahad som i fjol prisades för sitt arbete. Att ta hjälp av modersmålet för att lära sig ett nytt språk är ingen ny idé, förklarar Carla Jonsson som är docent i tvåspråkighet vid Stockholms universitet.

Conference NBC12
Ledande forskningsområde
Flerspråkighetslaboratoriet
Texten biblioteket på blå bakgrund

Forskningsreportage om polyglotter

Polyglotter

Kenneth Hyltenstam, professor i tvåspråkighet vid Stockholms universitet, forskar om polyglotter. Se filmen!