Centrum för tvåspråkighetsforskning

 1. Du är här:
 2. Start
 3. Centrum för tvåspråkighetsforskning
Age and Constraints on Language Learning. Disputation i tvåspråkighet. Gunnar Norrman 14/12
Håll avstånd 2 meter. Keep ypur distance 6 feet.
  Omslag avhandling

  Disputation online i tvåspråkighet 14/12. Gunnar Norrman: Age and Constraints on Language Learning

  Gunnar Norrman försvarar sin doktorsavhandling i tvåspråkighet: Age and Constraints on Language Learning: First Language Retention and Second Language Acquisition in International Adoptees. Disputationen kommer att ske online i Zoom.

  Skolflicka i klassrum gör tummen upp. Foto: LightField, MostPhotos

  Gester hjälper elever att minnas ord

  När man lär sig ett nytt språk måste man lära sig många nya ord. Men hur gör man det på bästa sätt? Generationer av elever har studerat ordlistor med blandad framgång. Det tar tid, är mödosamt och ändå glöms orden som man nyligen kunde rabbla utantill snabbt bort. Ett snabbare och mer varaktigt sätt att lära sig orden är i samband med gester, visar studier.

  Foto: Gabby Baldrocco, MostPhotos

  Goda relationer underlättar språkinlärning

  Det viktigaste för att motivera elever att lära sig ett språk och att upprätthålla motivationen är att skapa olika typer av samhörighet. Lärarna som lyckas att motivera eleverna i klassrumsaktiviteter väljer inte bara meningsfulla och autentiska aktiviteter och arbetsprocesser som eleverna känner igen från sitt liv utanför skolan, utan de är också skickliga på att bygga upp goda relationer till eleverna.

  Tjej på golvet lutad mot soffa m. dator i knät och skriver i block på soffbord. Av: LightField

  Både distans- och campusundervisning vid institutionen hösten 2020

  Undervisning vid Institutionen för svenska och flerspråkighet sker under höstterminen 2020 mestadels online. På campus planerar vi att ha en hel del examination och några undervisningstillfällen.

  i

  Information till studenter och medarbetare om coronaviruset

  Information om universitetets ställningstaganden relaterat till corona uppdateras löpande.

  Institutionens information om distansundervisning:
  Mestadels distansundervisning vid institutionen hösten 2020

  Student sitter i fönstersmyg med laptop i knät. Foto: Niklas Björling

  Besök oss på Sacos digitala studentmässa för gymnasister 24–27/11

  Saco studentmässa är Sveriges största yrkes- och utbildningsmässa för personer som ska välja eftergymnasial utbildning. Studievägledare från oss kommer att vara tillgängliga online.

  NCB12

  Konferens 2021: The 12th Nordic Conference on Bilingualism (NCB12)

  På grund av den rådande situationen med coronapandemin, skjuter vi upp konferensen The 12th Nordic Conference on Bilingualism (NCB12) till den 16–18 juni 2021. Konferenstema är X-Disciplinarity in Multilingualism Research.