Utbildning

Studenter som håller varandra i handen och hoppar upp i luften

  Aktuellt kursutbud

  Här hittar du information om de fristående kurser som ges på Centrum för tvåspråkighetsforskning under ht -16 och vt -17.

  Information om våra kurser

  Är du intresserad av tvåspråkighet (i vid mening) och svenska som andraspråk? Centrum för tvåspråkighetsforskning har kurser i andraspråksinlärning, tvåspråkig utveckling, språklig socialisation, tvåspråkighet i samhället, den tvåspråkiga individen, mm. På den här sidan hittar du information om hela vårt kursutbud. Schema, kursplan och litteraturlista finns under respektive kurs.

  Lärarlyftet

  Från 2012 gör regeringen en ny satsning på lärarfortbildning, det s.k. Lärarlyftet II. Lärare kan vidareutbilda sig och välja antingen bland speciella högskolekurser som Skolverket köper upp inför varje ny termin eller ur högskolors reguljära fristående kursutbud. Centrum för tvåspråkighetsforskning erbjuder olika kurser inom ramen för Lärarlyftet.

  Sök utbildning hos Svefler

  Till utbildningskatalogen
  Schema
  Fusk: plagiat och ottillåten kopiering
  Puff Fråga våra studenter
  Aktivera puff

  Studentinflytande

  Kontaktperson: Judith Chrystal
  Institutionen för svenska och flerspråkighet
  Rum: D 679, Tfn: 08-16 38 95
  E-post: judith.chrystal@su.se