Centrum för tvåspråkighetsforskning

 1. Du är här:
 2. Start
 3. Centrum för tvåspråkighetsforskning
Skylt utanför Högsta domstolen i Sydafrika, på engelska, afrikaans och xhosa.
  Omslag doktorsavhandling Guillermo Montero-Melis 2017

  Disputation 10/6. Guillermo Montero-Melis: Thoughts in Motion

  Thoughts in Motion. The Role of Long-Term L1 and Short-Term L2 Experience when Talking and Thinking of Caused Motion. This thesis is about whether language affects thinking. It deals with the linguistic relativity hypothesis, which proposes that the language we speak influences the way we think. This hypothesis is investigated in the domain of caused motion (e.g., ‘The man rolled the tyre into the garage’), by looking at Spanish and Swedish, two languages that show striking differences in how motion events are encoded.

  Emanuel Bylund

  Språket avgör hur hjärnan uppfattar tid

  Resultaten från en ny studie visar att något så grundläggande som tidsuppfattning varierar beroende på vilket språk man talar.

  Kenneth Hyltenstam

  Professor om språkbytet: På gränsen till övergrepp

  Att byta språk på en förskola från en dag till en annan är ”på gränsen till övergrepp”. Det säger Kenneth Hyltenstam, professor emeritus vid Centrum för tvåspråkighetsforskning, Institutionen för svenska och flerspråkighet vid Stockholms universitet. – Det blir språkdränkning snarare än språkbad, säger han.

  Niclas Abrahamsson och Emauel Bylund

  Det explicita/deklarativa minnets kompensatoriska roll vid grammatisk processning ~4 mn kr (2017–19)

  Centrum för tvåspråkighetsforskning har beviljats 3 900 000 kronor av Vetenskapsrådet för projektet Det explicita/deklarativa minnets kompensatoriska roll vid grammatisk processning: en kombinerad latens-, ERP- och tDCS-studie av inföddliknande andraspråksinlärning.

  Undervisa nyanlända elever

  Hösten 2016 startade Stockholms universitet en kompetensutvecklingsinsats som riktar sig till modersmålslärare, studiehandledare och lärare i alla ämnen. För att lyckas i skolan måste nyanlända elever få möjlighet att utveckla det svenska språket och ämneskunskaper samtidigt.

  Flerspråkighetslaboratoriet
  Texten Mitt universitet på blå botten
  Texten biblioteket på blå bakgrund

  Forskningsreportage om polyglotter

  Polyglotter

  Kenneth Hyltenstam, professor i tvåspråkighet vid Stockholms universitet, forskar om polyglotter. Se filmen!