Centrum för tvåspråkighetsforskning

  1. Du är här:
  2. Start
  3. Centrum för tvåspråkighetsforskning
Lagerkrans

Ledig anställning: Doktorand i tvåspråkighet. Sök senast 18/4

Centrum för tvåspråkighetsforskning utlyser en doktorandtjänst i tvåspråkighet. Ansökningar med inriktning mot sociolingvistiska aspekter av flerspråkighet och diversitet eller mot psyko-/neurolingvistik (inklusive EEG eller Eye-tracking) prioriteras. Sista ansökningsdag är 18 april 2017. Centrum för tvåspråkighetsforskning är en del av Institutionen för svenska och flerspråkighet vid Stockholms universitet.

Kenneth Hyltenstam

Kenneth Hyltenstam hedersdoktor vid Åbo universitet

Kenneth Hyltenstam, professor emeritus vid Centrum för tvåspråkighetsforskning, Institutionen för svenska och flerspråkighet, har utnämnts till hedersdoktor vid Åbo universitet.

Niclas Abrahamsson och Emauel Bylund

Det explicita/deklarativa minnets kompensatoriska roll vid grammatisk processning ~4 mn kr (2017–19)

Centrum för tvåspråkighetsforskning har beviljats 3 900 000 kronor av Vetenskapsrådet för projektet Det explicita/deklarativa minnets kompensatoriska roll vid grammatisk processning: en kombinerad latens-, ERP- och tDCS-studie av inföddliknande andraspråksinlärning.

Undervisa nyanlända elever

Hösten 2016 startade Stockholms universitet en kompetensutvecklingsinsats som riktar sig till modersmålslärare, studiehandledare och lärare i alla ämnen. För att lyckas i skolan måste nyanlända elever få möjlighet att utveckla det svenska språket och ämneskunskaper samtidigt.

Foto: Eva Dalin

Humanistdagen (HumFak) 5/4

Humanistiska fakulteten anordnar en inspirations- och arbetsmarknadsdag för dig som läser ett humanioraämne så som språk. Dagen ger dig konkreta karriärtips men också inspiration till att upptäcka mer oväntade yrkesbanor.

Flerspråkighetslaboratoriet
Texten Mitt universitet på blå botten
Texten biblioteket på blå bakgrund

Forskningsreportage om polyglotter

Polyglotter

Kenneth Hyltenstam, professor i tvåspråkighet vid Stockholms universitet, forskar om polyglotter. Se filmen!