Centrum för tvåspråkighetsforskning

  1. Du är här:
  2. Start
  3. Centrum för tvåspråkighetsforskning

Välkommen till Centrum för tvåspråkighetsforskning!

Är du intresserad av att lära dig mer om tvåspråkighet, andraspråksinlärning, språklig och kulturell mångfald, migration och globalisering? Då har du kommit till rätt institution.

Läs om Centrets forskningsprofil och undervisningsprofil (ppt).

Nyanländas lärande - kompetensutveckling

I höst startar en ny omgång av Skolverkets regeringsuppdrag ”Nyanländas lärande – mottagande, inkludering och skolframgång".

Kompetensutvecklingen ska ge deltagarna ökade kunskaper om nyanlända elevers lärandevillkor. Den ska bidra till ett förbättrat mottagande, goda förutsättningar för den sociala och språkliga utvecklingen och ökad måluppfyllelse för nyanlända elever.
Sista anmälningsdag 17 augusti. 

Folkdansare firar midsommar. Folkdancers celebrating midsummer.

Sommartider

Institutionen för svenska och flerspråkighet (plan D3–6) med Tolk- och översättarinstitutet (plan D5) och Centrum för tvåspråkighetsforskning (plan D3–4) har stängt följande tider i sommar:

Plan 3: 19 juni–9 augusti Plan 5: 19 juni–5 augusti
Plan 4: 19 juni–9 augusti Plan 6: 19 juni–5 augusti

 

Studievägledare/studentexpeditioner/kompendieförsäljningen har särskilda telefon- och besökstider.

Sen anmälan till utbildningar

Sista ansökningsdag/anmälningsdag till utbildningar på höstterminen är 15 april, och till vårterminen är 15 oktober. Sen anmälan öppnar först några månader senare. Inför ht -15 öppnar den 15 juli.

Kenneth Hyltenstam

Kenneth Hyltenstam har fått Margit Påhlsons pris för särskilt viktiga insatser för svenska språket

Professor emeritus Kenneth Hyltenstam har fått Svenska Akademiens Margit Påhlsons pris 2015 på 180 000 kronor. Priset ges från en donation som överlämnades till Akademien 1981 och det tillerkänns personer som genom sin verksamhet har gjort särskilt viktiga insatser för svenska språket.

Att lära sig ett nytt språk kan förändra hur man ser på världen

Genom att studera flerspråkiga talare ställs frågan om sambandet mellan språk och kognition på sin spets: Om språket påverkar vårt sätt att tänka, vad händer då om man talar mer än ett språk?

Texten Mitt universitet på blå botten
Texten biblioteket på blå bakgrund

Forskningsreportage om polyglotter

Polyglotter

Kenneth Hyltenstam, professor i tvåspråkighet vid Stockholms universitet, forskar om polyglotter. Se filmen!