Centrum för tvåspråkighetsforskning

 1. Du är här:
 2. Start
 3. Centrum för tvåspråkighetsforskning
  Linus Salö

  Föreläsningar i Kunskapskanalen, bland andra Linus Salö: Engelska – universitetsvärldens nya latin?

  Kunskapskanalen sänder föreläsningar med forskare från Stockholms universitet 27 februari–5 mars 2017, och från Humanistiska fakulteten (HumFak) medverkar forskare den 28 februari och 2 mars. Från vår institution medverkar Linus Salö, Centrum för tvåspråkighetsforskning (28 feb.).

  Kenneth Hyltenstam

  Kenneth Hyltenstam hedersdoktor vid Åbo universitet

  Kenneth Hyltenstam, professor emeritus vid Centrum för tvåspråkighetsforskning, Institutionen för svenska och flerspråkighet, har utnämnts till hedersdoktor vid Åbo universitet.

  Niclas Abrahamsson och Emauel Bylund

  Det explicita/deklarativa minnets kompensatoriska roll vid grammatisk processning ~4 mn kr (2017–19)

  Centrum för tvåspråkighetsforskning har beviljats 3 900 000 kronor av Vetenskapsrådet för projektet Det explicita/deklarativa minnets kompensatoriska roll vid grammatisk processning: en kombinerad latens-, ERP- och tDCS-studie av inföddliknande andraspråksinlärning.

  Pedagogiska priset.

  Vem blir Årets lärare 2017? Nominera senast 10/3

  Vem vill du nominera till priset för Årets lärare 2017? Hos oss har Maria Wingstedt fått priset 2014, Roger Nyborg 2010, Olle Josephson 1996 och Thorsten Carlsson 1992. Dags för vår institution igen? Nominera senast 10 mars.

  Undervisa nyanlända elever

  Hösten 2016 startade Stockholms universitet en kompetensutvecklingsinsats som riktar sig till modersmålslärare, studiehandledare och lärare i alla ämnen. För att lyckas i skolan måste nyanlända elever få möjlighet att utveckla det svenska språket och ämneskunskaper samtidigt.

  Foto: Eva Dalin

  Öppet hus vid Stockholms universitet 15/3

  Kom och träffa våra studievägledare vid Institutionen för svenska och flerspråkighet och se vilken av våra utbildningar som passar dig bäst.

  Foto: Eva Dalin

  Humanistdagen (HumFak) 5/4

  Humanistiska fakulteten anordnar en inspirations- och arbetsmarknadsdag för dig som läser ett humanioraämne så som språk. Dagen ger dig konkreta karriärtips men också inspiration till att upptäcka mer oväntade yrkesbanor.

  Flerspråkighetslaboratoriet
  Texten Mitt universitet på blå botten
  Texten biblioteket på blå bakgrund

  Forskningsreportage om polyglotter

  Polyglotter

  Kenneth Hyltenstam, professor i tvåspråkighet vid Stockholms universitet, forskar om polyglotter. Se filmen!