Centrum för tvåspråkighetsforskning

 1. Du är här:
 2. Start
 3. Centrum för tvåspråkighetsforskning
Skylt utanför Högsta domstolen i Sydafrika, på engelska, afrikaans och xhosa.
  Linus Salö

  Engelska på frammarsch vid universiteten

  Nio av tio avhandlingar skrivs på engelska. En orsak är den likriktningsprocess som pågår i och med att universiteten får mer pengar när forskare blir publicerade i internationella välkända tidskrifter – och dessa vill ha artiklar på engelska. Om engelskans starkare ställning som forskningsspråk diskuteras i Vetenskapsradion Forum med Linus Salö, som nyligen disputerade på sin avhandling i ämnet.

  Lediga tjänster: Postdoktor i transnationell flerspråkighet. Sök senast 20/5

  Postdoktorn ska bedriva forskning inom fältet transnationell flerspråkighet med särskild inriktning på specifika forskningsfrågor, med målet att publicera resultaten i högt rankade peer review-tidskrifter. Vidare förväntas postdoktorn att aktivt delta i projektansökningar till nationella och internationella forskningsfinansiärer. I arbetsuppgifterna ingår att genom deltagande i centrets akademiska verksamhet förmedla perspektiv från forskning om transnationell flerspråkighet till övriga forskningsområden.

  Förlängd ansökningsperiod till Lärarlyftet. Sök senast 20/5

  Ansökningsperioden till Lärarlyftet ht -16 är förlängd till och med 20 maj 2016.

  Natalie Choi

  ASLA:s pris för bästa studentuppsats 2015 till Natalie Choi

  Natalie Choi, student vid Centrum för tvåspråkighetsforskning, är en av två studenter som tilldelas ASLA:s pris för bästa studentuppsats 2015. Natalie har skrivit masteruppsatsen "Perspectives on the Occupy Central Demonstrations in Hong Kong: A Critical Discourse Analysis on English-language Press in Hong Kong S.A.R., Taiwan and China".

  Kenneth Hyltenstam

  Polyglotter har speciella språkförmågor

  Ordet polyglott har använts sedan 1800-talet för personer som talar mer än ett språk. I dag används termen om dem som talar många olika språk. Kenneth Hyltenstam är professor i tvåspråkighetsforskning och han har närstuderat ett tiotal polyglotter som använder sex språk eller fler och som har ett stort intresse för att lära sig nya.

  Flerspråkighetslaboratoriet
  Texten Mitt universitet på blå botten
  Texten biblioteket på blå bakgrund

  Forskningsreportage om polyglotter

  Polyglotter

  Kenneth Hyltenstam, professor i tvåspråkighet vid Stockholms universitet, forskar om polyglotter. Se filmen!