Centrum för tvåspråkighetsforskning

  1. Du är här:
  2. Start
  3. Centrum för tvåspråkighetsforskning

Välkommen till Centrum för tvåspråkighetsforskning!

Är du intresserad av att lära dig mer om tvåspråkighet, andraspråksinlärning, språklig och kulturell mångfald, migration och globalisering? Då har du kommit till rätt institution.

Här hittar du en powerpoint-presentation av Centrets forskningsprofil och undervisningsprofil.

Ledig anställning som doktorand i tvåspråkighet

Centrum för tvåspråkighetsforskning utlyser en anställning som doktorand i tvåspråkighet. Vid detta antagningstillfälle kommer i första hand sökande med inriktning mot kognitiv/psykolingvistisk forskning ifråga, men sökande med andra forskningsintressen är också välkomna med ansökan.
Sök senast den 15 oktober

Nyanländas lärande - kompetensutveckling

I höst startar en ny omgång av Skolverkets regeringsuppdrag ”Nyanländas lärande – mottagande, inkludering och skolframgång".

Kompetensutvecklingen ska ge deltagarna ökade kunskaper om nyanlända elevers lärandevillkor. Den ska bidra till ett förbättrat mottagande, goda förutsättningar för den sociala och språkliga utvecklingen och ökad måluppfyllelse för nyanlända elever.
Sista anmälningsdag 15 oktober. 

Affisch om språkdagen.

Fira Europeiska språkdagen 26/9!

Kom med på uttals-workshop och visning av nya språkliga utsmyckningar till Språkstudion. Alla studenter och anställda vid Stockholms universitet är välkomna!

Carla Jonsson

Ny studierektor för fristående kurser: Carla Jonsson

Vi välkomnar Carla Jonsson som ny studierektor för fristående kurser i tvåspråkighet.

Tekniska problem med webben

Vi har tekniska problem med länklistor – antingen har listorna "konstig ordning" (vare sig alfabetisk, tematisk eller kronologisk) eller så syns de inte alls (och då ser du som besökare förstås inte att de saknas). På vissa sidor saknas länkar/genvägar/bildpuffar i högerkolumnen. Vissa pdf:er har en jättestor pdf-ikon (vilket ser konstigt ut men inte påverkar pdf:en i sig). Universitetet åtgärdar detta troligen i september.

Maria Wingstedt

Maria Wingstedt utsedd till årets lärare 2014

Maria utses till Årets lärare 2014 för sitt engagerande, inkluderande pedagogiska förhållningssätt där en påtaglig lyhördhet för studenters individuella behov av stöd och utmaningar skapar ett pedagogiskt klimat som möjliggör både bredd och djup i studenters ämnesteoretiska förståelse.

Texten Mitt universitet på blå botten
Texten biblioteket på blå bakgrund

Forskningsreportage om polyglotter

Polyglotter

Kenneth Hyltenstam, professor i tvåspråkighet vid Stockholms universitet, forskar om polyglotter. Se filmen!