Centrum för tvåspråkighetsforskning

  1. Du är här:
  2. Start
  3. Centrum för tvåspråkighetsforskning

Sommartider

Institutionen för svenska och flerspråkighet (plan D3–6) med Tolk- och översättarinstitutet (plan D5) och Centrum för tvåspråkighetsforskning (plan D3–4) har stängt följande tider i sommar:

Plan 3: 20 juni–3 augusti Plan 5: 23 juni–27 juli
Plan 4: 30 juni–3 augusti Plan 6: 20 juni–3 augusti

 

Studievägledare/studentexpeditioner har särskilda telefon- och besökstider.

Välkommen till Centrum för tvåspråkighetsforskning!

Är du intresserad av att lära dig mer om tvåspråkighet, andraspråksinlärning, språklig och kulturell mångfald, migration och globalisering? Då har du kommit till rätt institution.

Här hittar du en powerpoint-presentation av Centrets forskningsprofil och undervisningsprofil.

Kompetensutveckling - Nyanländas lärande

I höst startar en ny omgång av Skolverkets regeringsuppdrag ”Nyanländas lärande – mottagande, inkludering och skolframgång".

Kompetensutvecklingen ska ge deltagarna ökade kunskaper om nyanlända elevers lärandevillkor. Den ska bidra till ett förbättrat mottagande, goda förutsättningar för den sociala och språkliga utvecklingen och ökad måluppfyllelse för nyanlända elever.
Sista anmälningsdag 15 oktober. 

Maria Wingstedt

Maria Wingstedt utsedd till årets lärare 2014

Maria utses till Årets lärare 2014 för sitt engagerande, inkluderande pedagogiska förhållningssätt där en påtaglig lyhördhet för studenters individuella behov av stöd och utmaningar skapar ett pedagogiskt klimat som möjliggör både bredd och djup i studenters ämnesteoretiska förståelse.

Ledande forskningsområden

Forskning om andraspråk och tvåspråkighet har utsetts till ett av de ledande forskningsområdena inom vetenskapsområdet humaniora och samhällsvetenskap vid Stockholms universitet.

Texten Mitt universitet på blå botten
Texten biblioteket på blå bakgrund

Forskningsreportage om polyglotter

Polyglotter

Kenneth Hyltenstam, professor i tvåspråkighet vid Stockholms universitet, forskar om polyglotter. Se filmen!