Centrum för tvåspråkighetsforskning

  1. Du är här:
  2. Start
  3. Centrum för tvåspråkighetsforskning

Välkommen till Centrum för tvåspråkighetsforskning!

Är du intresserad av att lära dig mer om tvåspråkighet, andraspråksinlärning, språklig och kulturell mångfald, migration och globalisering? Då har du kommit till rätt institution.

Läs om Centrets forskningsprofil och undervisningsprofil (ppt).

Ledig anställning som doktorand i tvåspråkighet/ Doctoral position in Bilingualism

Centrum för tvåspråkighetsforskning utlyser en anställning som doktorand i tvåspråkighet. Vid detta antagningstillfälle kommer i första hand sökande med inriktning mot kognitiv/psykolingvistisk forskning ifråga, men sökande med andra forskningsintressen är också välkomna med ansökan.
Sök senast den 15 oktober / Deadline for application October 15th

För mer information och ansökan / For information in English

Nyanländas lärande - kompetensutveckling

I höst startar en ny omgång av Skolverkets regeringsuppdrag ”Nyanländas lärande – mottagande, inkludering och skolframgång".

Kompetensutvecklingen ska ge deltagarna ökade kunskaper om nyanlända elevers lärandevillkor. Den ska bidra till ett förbättrat mottagande, goda förutsättningar för den sociala och språkliga utvecklingen och ökad måluppfyllelse för nyanlända elever.
Sista anmälningsdag 15 oktober. 

Carla Jonsson

Ny studierektor för fristående kurser: Carla Jonsson

Vi välkomnar Carla Jonsson som ny studierektor för fristående kurser i tvåspråkighet.

Maria Wingstedt

Maria Wingstedt utsedd till årets lärare 2014

Maria utses till Årets lärare 2014 för sitt engagerande, inkluderande pedagogiska förhållningssätt där en påtaglig lyhördhet för studenters individuella behov av stöd och utmaningar skapar ett pedagogiskt klimat som möjliggör både bredd och djup i studenters ämnesteoretiska förståelse.

Texten Mitt universitet på blå botten
Texten biblioteket på blå bakgrund

Forskningsreportage om polyglotter

Polyglotter

Kenneth Hyltenstam, professor i tvåspråkighet vid Stockholms universitet, forskar om polyglotter. Se filmen!