Foto: Pia Nordin
Foto: Pia Nordin

Lena Ekberg (ordförande)
Professor, föreståndare, Centrum för tvåspråkighetsforskning

Niclas Abrahamsson
Professor, Centrum för tvåspråkighetsforskning

Monica Axelsson
Professor, Institutionen för språkdidaktik

Karin Helander
Professor, Institutionen för kultur och estetik

Erik Olsson
Professor, Socialantropologiska institutionen

En representant för doktoranderna vid Centret.