Doktorandkurser

Doktorandkurser

Forskarutbildningen vid Centrum för tvåspråkighetsforskning omfattar dels en kursdel om 90 hp, dels en avhandlingsdel om 150 hp. Kursdelen motsvarar alltså 1,5 års heltidsstudier och avhandlingsdelen 2,5 års heltidsstudier.
I praktiken sker arbetet med kursdelen och avhandlingsdelen parallellt.

Obligatoriska kurser

Den obligatoriska kursdelen omfattar 52,5 hp. Läs mer om de olika kurserna och om kursplanen här.

Valfria kurser

Den valfria kursdelen omfattar 37,5 hp. Dessa individuellt valda kurser bestäms i samråd med handledaren. Läs mer här.

Administration utbildning på forskarnivå

Eva Engfeldt

Eva Engfeldt Foto: Pia Nordin

Administration för antagna doktorander. För frågor om studier och kurser, kontakta studierektorerna (se blå rutor).

Rum: D 662
Telefon: 08-16 35 30
E-post: eva.engfeldt@su.se

Studierektor utbildning på forskarnivå

José Alemán Bañón

Rum: D 355
Tfn: 08-16 34 73
E-post: jose.aleman.banon@biling.su.se

Länk till Stockholms universitetets forskningsdatabas
Puff doktorandhandboken - Kolla dina rättigheter