Doktorander

Administration utbildning på forskarnivå

Lena Grape

Administration för antagna doktorander (registrering, betygsrapportering o.d.). För frågor om studier och kurser, kontakta studierektorerna (se blå rutor).

Rum: D 526
Telefon: 08-16 29 68
Fax: 08-15 85 33
E-post: lena.grape@su.se

Studierektor utbildning på forskarnivå

José Alemán Bañón

Rum: D 355
Tfn: 08-16 34 73
E-post: jose.aleman.banon@biling.su.se

Länk till Stockholms universitetets forskningsdatabas
Puff doktorandhandboken - Kolla dina rättigheter