Forskningsprojekt

Mona Blåsjö (Foto: Elsa Adrielsson), Carla Jonsson (Foto: ?)

Professional Communication and Digital Media (2016–2019)

Professional Communication and Digital Media: Complexity, Mobility and Multilingualism in the Global Workplace. På svenska heter projektet ”Yrkeslivskommunikation och digitalt skriftbruk: komplexitet, rörlighet och flerspråkighet i den globala arbetsmiljön”. Fokus ligger på hur ledande personal hanterar komplexitet för att behålla gott ledarskap.

Niclas Abrahamsson och Emauel Bylund

Det explicita/deklarativa minnets kompensatoriska roll vid grammatisk processning ~4 mn kr (2017–19)

Centrum för tvåspråkighetsforskning har beviljats 3 900 000 kronor av Vetenskapsrådet för projektet Det explicita/deklarativa minnets kompensatoriska roll vid grammatisk processning: en kombinerad latens-, ERP- och tDCS-studie av inföddliknande andraspråksinlärning.

Forskningsprojekt

Flerspråkighetslaboratoriet
Länk till Stockholms universitetets forskningsdatabas
Puff Stockholms universitetsbibliotek