Forskning

Stick no bills. Non affiggere
Omslag doktorsavhandling Guillermo Montero-Melis 2017

Disputation 10/6. Guillermo Montero-Melis: Thoughts in Motion

Thoughts in Motion. The Role of Long-Term L1 and Short-Term L2 Experience when Talking and Thinking of Caused Motion. This thesis is about whether language affects thinking. It deals with the linguistic relativity hypothesis, which proposes that the language we speak influences the way we think. This hypothesis is investigated in the domain of caused motion (e.g., ‘The man rolled the tyre into the garage’), by looking at Spanish and Swedish, two languages that show striking differences in how motion events are encoded.

Flerspråkighetslaboratoriet

Flerspråkighetslaboratoriet har fått en egen sajt under Centrets webbplats:
Flerspråkighetslaboratoriet

Forskarskolan

Inom Humanistiska fakultetens forskarskola är Centrum för tvåspråkighetsforskning medansvarig för ett av Forskarskolans teman.

Emanuel Bylund

Språket avgör hur hjärnan uppfattar tid

Resultaten från en ny studie visar att något så grundläggande som tidsuppfattning varierar beroende på vilket språk man talar.

Niclas Abrahamsson och Emauel Bylund

Det explicita/deklarativa minnets kompensatoriska roll vid grammatisk processning ~4 mn kr (2017–19)

Centrum för tvåspråkighetsforskning har beviljats 3 900 000 kronor av Vetenskapsrådet för projektet Det explicita/deklarativa minnets kompensatoriska roll vid grammatisk processning: en kombinerad latens-, ERP- och tDCS-studie av inföddliknande andraspråksinlärning.

Carla Jonsson

”Skolan tar inte vara på barnens alla språk”

Tidigare trodde man att barn skulle försöka hålla sig till ett språk. I  dag vet man att flerspråkigheten är bra för såväl karriären som hjärnan. Språkforskaren Carla Jonsson menar att vi blandar språk för att kommunicera effektivare med varandra

Emanuel Bylund

Markus var flerspråkig redan i magen

Ett land, flera språk. Emanuel Bylund och Marcelyn Oostendorp pratar afrikaans och svenska med nyfödde Markus. De försöker vara konsekventa eftersom de tror att det ska gynna sonens språkutveckling, även om han kanske börjar tala litet senare

Kenneth Hyltenstam

Kenneth Hyltenstam har fått Margit Påhlsons pris för särskilt viktiga insatser för svenska språket

Professor emeritus Kenneth Hyltenstam har fått Svenska Akademiens Margit Påhlsons pris 2015 på 180 000 kronor. Priset ges från en donation som överlämnades till Akademien 1981 och det tillerkänns personer som genom sin verksamhet har gjort särskilt viktiga insatser för svenska språket.

Hedersdoktorer

Två forskare har på förslag från Centret utsetts till hedersdoktorer vid Stockholms universitet – professor Loraine K. Obler och professor Michael Long.

Avancerad andraspråksanvändning (AAA)

Forskningsprogrammet undersöker andraspråksanvändare som uppnått avancerade eller inföddliknande behärskningsnivåer i sitt andraspråk. Bland de grupper som kommer att studeras finns avancerade främmandespråksinlärare med engelska, franska, spanska och italienska som målspråk, ungdomar som talar multietniskt svenskt ungdomsspråk, polyglotter (personer som behärskar ett stort antal språk) och personer med inföddliknande uttal anställda vid utlandsplacerade call centers.

Nya forskarskolor

Hörsten 2008 startade flera forskarskolor inom ramen för lärarlyftet. Centrum för tvåspråkighetsforskning medverkar i två av dessa: Flerspråkighet, litteracitet och utbildning (FLU), som har Centret som värdinstitution, samt Språk och lärande i mångfaldsperspektiv (SLIM), som har Institutionen för svenska språket, Göteborgs universitet, som värd.

Flerspråkighetslaboratoriet
Länk till Stockholms universitetets forskningsdatabas
Puff Stockholms universitetsbibliotek