Våra utbildningar

Vill du studera hos oss?

Vi har samlat information som är intressant för dig som vill studera på institutionen för svenska som flerspråkighet. Observera att du lämnar Centrum för tvåspråkighetsforsknings hemsida när du klickar på länken nedan.

Svenska/nordiska språk

Se Sveflers webbplats: Utbildning

Tolkning/översättning

Se TÖI:s webbplats: Utbildning

Kultur, kommunikation och språklig mångfald, 7,5 hp (sommar -18)

Kursen ger en orientering om språklig och kulturell mångfald. Ur ett två- och flerspråkigt perspektiv ges bland annat en översikt om språkens olika funktioner hos individen och i samhället. Här diskuteras språklig variation (som exempelvis ”Rinkebysvenska”) och normer för kommunikation och språkanvändning i olika sociala och kulturella sammanhang, tillsammans med frågeställningar om identitet, etnicitet, social bakgrund, ålder, genus, m.m.

Studentexpedition/studievägledare tvåspråkighet

Britt Arvidsson

Britt Arvidsson. Foto: Pia Nordin

E-post: studexp.biling.svefler@su.se ELLER
studievagledare.biling.svefler@su.se

Tfn: 08-16 35 28
Telefontid
Måndag 9–10, 16–17
Tisdag 10–11
Torsdag 9–10

Rum: D 621
Besökstid
Måndag 12.30–13.30, 17–18
Tisdag 12.30–13
Torsdag 10–11

Adress

Studentexp./studievägledare Lärarutbildningen i svenska som andraspråk

Studievägledare – vad kan vi hjälpa till med?

Studierektor grundnivå och avancerad nivå

Tatiana Antontchik

Rum: D 434
Tfn: 08-16 19 80
E-post: tatiana.antontchik@biling.su.se

Sök utbildning hos Svefler

Till utbildningskatalogen
Aktivera puff

Studentinflytande

Kontaktperson: Judith Chrystal
Institutionen för svenska och flerspråkighet
Rum: D 679
Tfn: 08-16 38 95
E-post: judith.chrystal@su.se