Program

Masterprogram i språkvetenskap med inriktning mot tvåspråkighet, 120 hp

Masterprogrammet ges på engelska, se den engelska webben.

Fler masterprogram i språkvetenskap

Vid institutionen ger vi även Masterprogram i språkvetenskap med inriktning mot (se Sveflers webbplats):

Ansvarig för samtliga inriktningar är Institutionen för lingvistik.

Britt Arvidsson. Foto: Pia Nordin

Britt Arvidsson

Studentexpedition & studievägledare tvåspråkighet

Tatiana Antontchik. Foto: Pia Nordin

Tatiana Antontchik

Studierektor grundnivå och avancerad nivå: tvåspråkighet. Uppdragsutbildning

Helena Bani-Shoraka. Foto: Pia Nordin

Helena Bani-Shoraka

Studentinflytande vid Institutionen för svenska och flerspråkighet

Helena är ombud för likabehandlingsfrågor (för studenter) vid Institutionen för svenska och flerspråkighet (inkl. Centrum för tvåspråkighetsforskning och TÖI). Om du inte är student hos oss ska du vända dig till din institution (se SU-sajten).

E-post: helena.bani-shoraka@su.se

Kontakt Lokalt råd för arbetsmiljö och lika villkor vid Institutionen för svenska och flerspråkighet

Dagens schema
Sök program & kurser
Sommarkurser i tvåspråkighet. Bild på glada hoppande studenter. Foto: Caroline Kerfoot
 Nordkurs sommarkurser. Foto från Grenen, Skagen av Pia Nordin
Mondo
Athena
Språkstudion
Studie- och språkverkstan
Texten biblioteket på blå bakgrund
SU Play
Aktivera puff
Fusk: plagiat och ottillåten kopiering