Kenneth Hyltenstam, Monica Axelsson, Inger Lindberg

Finansiär: Skolverket