Kurser

  1. Du är här:
  2. Start
  3. Centrum för tvåspråkighetsforskning
  4. Utbildning
  5. Våra utbildningar
  6. Kurser
  7. Tvåspråkighet och tvåspråkig utveckling hos barn, 7,5 hp (ST20)

Tvåspråkighet och tvåspråkig utveckling hos barn, 7,5 hp (ST20)

Sommarkursen Tvåspråkighet och tvåspråkig utveckling hos barn ger en orientering om tvåspråkig utveckling hos barn. Under kursen diskuteras likheter och skillnader mellan enspråkig och tvåspråkig utveckling. Vidare berörs frågor rörande kopplingen mellan tvåspråkig utveckling och kognition, samt språkbyte, språkbevarande och språkförlust.

Dessa frågor diskuteras utifrån aktuella teorier och forskning om barns språkutveckling. Olika aspekter av barnets utveckling kommer att diskuteras i syfte att identifiera faktorer som påverkar språkutvecklingen. Fokus ligger huvudsakligen på psyko- och neurolingvistiska faktorer, men även språkstrukturella och sociala aspekter kommer att beröras.

Schema

  1. ST20 Schema CT1005. Grupp 1
  2. ST20 Schema CT1005. Grupp 2

Närvarokravet är att delta vid minst fyra av de sex seminarierna samt vid den muntliga examinationen.

Kursplan

Se utbildningskatalogen: Tvåspråkighet och tvåspråkig utveckling hos barn

Litteratur

Litteratur CT1005 (182 Kb)

Betygskriterier

Betygskriterier CT1005 (193 Kb)

Bokmärk och dela Tipsa
Britt Arvidsson. Foto: Pia Nordin

Britt Arvidsson

Studentexpedition & studievägledare tvåspråkighet

Tatiana Antontchik. Foto: Pia Nordin

Tatiana Antontchik

Studierektor grundnivå och avancerad nivå: tvåspråkighet

Sofia Pereswetoff-Morath

Studentinflytande vid Institutionen för svenska och flerspråkighet

Sofia Pereswetoff-Morath är ombud för likabehandlingsfrågor (för studenter) vid Institutionen för svenska och flerspråkighet (inkl. Centrum för tvåspråkighetsforskning och TÖI). Om du inte är student hos oss ska du vända dig till din institution (se SU-sajten).

E-post: sofia.pereswetoff-morath@su.se

Kontakt Lokalt råd för arbetsmiljö och lika villkor vid Institutionen för svenska och flerspråkighet

Dagens schema
Sök program & kurser
Sommarkurser i tvåspråkighet. Bild på glada hoppande studenter. Foto: Caroline Kerfoot
 Nordkurs sommarkurser. Foto från Grenen, Skagen av Pia Nordin
Athena
Mondo
Språkstudion
Studie- och språkverkstan
Texten biblioteket på blå bakgrund
SU Play
Uppsats och mall
Fusk: plagiat och ottillåten kopiering
Jämställdhet och likabehandling, Diskrimineringslagen, Sexuella trakasserier, Miljö, Arbetsmiljö
NÄR
Har du idéer och förslag på miljöarbete?
Kris och stöd

SU profilprodukter webbshop

Webbshop med SU:s profilprodukter