Förkunskapskrav

Antagen till masterprogrammet i språkvetenskap vis Stockholms universitet eller motsvarande. Minst 30 hp på avancerad nivå inom huvudområdet Tvåspråkighet. Kursen Vetenskaplighet och forskningsetik, 7,5 hp ska ingå.

Schema

Kommer i december 2019.

Kursplan

Se Planarkivet: Tvåspråkighet – magisterkurs

Betygskriterier

Betygskriterier CT7265 (91 Kb)