Kenneth Hyltenstam, Paula Andersson, Anders Philipsson

Finansiär: Nordiska ministerrådet