Niclas Abrahamsson, Katrin Stölten

Finansiär: Riksbankens Jubileumsfond