Åke Viberg, Monica Axelsson, Maria Bolander, Inger Lindberg

Finansiär: SÖ