Anne-Charlotte Rendahl, Lenore Arnberg, Åke Viberg

Finansiär: DSF, HSFR, SFR, Allmänna Barnhuset, Socialstyrelsen, Stadsdelsförvaltningen i Rinkeby