Kursen ges både inom Kandidatprogram i språk och som fristående kurs. Värdinstitution för programmet: Romanska och klassiska institutionen.

Förkunskapskrav

30 hp i språk, språkdidaktik, tvåspråkighet eller i lingvistik.

Schema

Kommer i juni.

Kursplan

Se utbildningskatalogen: Språkinlärning och språkanvändning ur ett flerspråkigt perspektiv

Litteratur

Litteratur CT1015 (194 Kb)

Betygskriterier

Betygskriterier CT1015 (78 Kb)