Kursen ges både inom Kandidatprogram i språk och som fristående kurs. Värdinstitution för programmet: Romanska och klassiska institutionen.

 

Förkunskapskrav

30 hp i språk, språkdidaktik, tvåspråkighet eller i lingvistik.

 

Schema

Schema kommer i juni.

 

Kursplan

Se utbildningskatalogen: Språkinlärning och språkanvändning ur ett flerspråkigt perspektiv

 

Litteratur

Litteratur CT1015 (178 Kb)

 

Betygskriterier

Betygskriterier CT1015 (78 Kb)