Kursen – som främst vänder sig till HR-personal, personalvetare och chefer – ger en översiktlig introduktion till språkvetenskapliga perspektiv på rekrytering och det mångkulturella arbetslivet. 

Ur innehållet:

  • Vad är språk? Vad kan man när man kan ett språk? Kommunikativ kompetens, språkets funktioner, språklig variation och mångfald, språk och kultur
  • Språk och arbete: kommunikativ kompetens i arbetsrelaterade funktioner, språkliga kravprofiler, språkets roll i rekryteringsprocessen
  • Språkattityder, fördomar
  • Språk och diskriminering: existerar diskriminering på språkliga grunder?
  • Språktestning: kan vi mäta en persons språkligt-kommunikativa kompetens på ett rättvisande sätt?

Förkunskapskrav

Grundläggande behörighet för högskolestudier.

Schema

Kursen ges helt på distans.

Kursplan

Se utbildningskatalogen: Språk, mångfald och arbetsliv: Språkvetenskap för rekrytering

Litteratur

Litteratur CT1011 (179 Kb)

Betygskriterier

Betygskriterier CT1011 (129 Kb)