Kari Fraurud, Ellen Bijvoet

Finansiär: Riksbankens Jubileumsfond
Del av forskningsprogrammet Avancerad andraspråksanvändning (AAA)