Christopher Stroud, Kathleen Heugh

Finansiär: Vetenskapsrådet och National Research Foundation, South Africa