Förkunskapskrav

Minst 120 hp tidigare högskolestudier, varav 30 hp lingvistik eller 90 hp svenska som andraspråk eller motsvarande språkvetenskapliga kunskaper. Engelska B.

Schema 

Kommer i december 2019.

Kursplan

Se Planarkivet: Psykolingvistiska aspekter av tvåspråkighet

Litteratur

Se de engelska sidan: Psycholinguistic Aspects of Bilingualism

Betygskriterier

Betygskriterier CT7140 (98 Kb)