Förkunskapskrav

Minst 120 hp tidigare högskolestudier, varav 30 hp lingvistik eller 90 hp svenska som andraspråk eller motsvarande språkvetenskapliga kunskaper. Engelska B.

 

Schema 

Vt -18 CT7140

 

Kursplan

Se utbildningskatalogen: Psykolingvistiska aspekter av tvåspråkighet

 

Litteratur

Litteratur CT7140 (90 Kb)

 

Betygskriterier

Betygskriterier CT7140 (98 Kb)