Lenore Arnberg, Åke Viberg, Anne-Charlotte Rendahl

Finansiär: DSF, HSFR, SFR, Allmänna Barnhuset, Socialstyrelsen, Stadsdelsförvaltningen i Rinkeby