Kursen syftar till att ge en ökad insikt om vad som händer i mötet mellan olika kulturer och att synliggöra egna och andras (bl.a. samhällsinstitutioners och medias) attityder och värderingar, samt belysa samspelet mellan språk, kultur, etnicitet och identitet. Dessutom diskuteras språkideologier, språkpolitik och språkplanering i olika samhällstyper och epoker, samt faktorer som påverkar språklig förändring eller språkbyte.

Undervisningen på kursen kommer främst vara på svenska, men engelska kommer också att användas.

Förkunskapskrav

Engelska B och Samhällskunskap A.

Schema

  1. ST20 Schema CT1012. Grupp 1
  2. ST20 Schema CT1012. Grupp 2

Kursplan

Se utbildningskatalogen: Kultur, kommunikation och språklig mångfald.

Litteratur

Litteratur CT1012 ST20 (version 2) (329 Kb)

Betygskriterier

Betygskriterier CT1012 kommer.