Förkunskapskrav

Minst 120 hp tidigare högskolestudier, varav 30 hp lingvistik eller 60 hp i ett språkämne eller motsvarande språkvetenskapliga kunskaper.

Schema, kursplan, litteratur, betygskriterier

Se Methods in Research on Bilingualism – an Overview